Stravovanie dôchodcov

.full-width-5d5a6305112de { min-height:200px; padding:0px 0 0px; margin-bottom:0px; } #background-layer--5d5a6305112de { background-image:url(http://www.hotel-preveza.sk/wp-content/uploads/2015/02/ornament21.png); background-position:center center; background-repeat:no-repeat; ; } .mk-main-wrapper { display: none; } #theme-page { padding-top:0; }

Poskytnutie stravy pre dôchodcov
s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves

 • Poskytovanie stravy začne dňom 2.9.2019 (pondelok)
 • Cena 2,90 EUR / porcia hlavného jedla s polievkou (váha mäsa 100g v surovom stave)
 • Strava poskytovaná denne od pondelka do piatku, bezohľadne či ide o sviatok (okrem veľkonočných, vianočných a novoročných sviatkov)
 • Strava podávaná v priestoroch hotela z výdajného pultu do vlastných nádob, alebo možnosť konzumácie v priestoroch hotela
 • Výdaj stravy v čase 11:00 – 13:00h
 • O stravu môžu záujemcovia požiadať na základe vyplnenia Žiadosti o poskytnutí stravy
 • Tlačivo žiadosti je k dispozícii na recepcii hotela, alebo možnosť vytlačiť z webovej stránky: www.hotel-preveza.sk (poslať podpísanú a preskenovanú mailom na manager@hotel-preveza.sk, alebo osobne priniesť na recepciu hotela)
 • Ku žiadosti je potrebné doložiť rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o poberaní starobného dôchodku s čestným prehlásením, že dôchodca nepoberá žiaden iný príjem
 • S odberateľom stravy sa uzavrie zmluva o poskytovaní stravy
 • Platba za stravu predom 1 mesiac, v hotovosti/kartou na recepcii hotela, alebo prevodom cez účet, do 25.dňa v mesiaci
 • Strava sa objednáva na všetky dni v mesiaci (pondelok-piatok). Odhlásiť odber stravy je možné telefonicky do 14:00hod predchádzajúceho dňa osobne, alebo na telefónnom čísle recepcie hotela 053 / 41 66 301, 0911 / 669 863
 • Suma za odhlásenú stravu sa vyúčtuje pri ďalšom mesačnom vyúčtovaní, vždy k 25.dňu v mesiaci

 

Potrebné informácie Vám radi poskytnú na recepcii hotela, alebo na telefónnych číslach: 053 / 41 66 301, 0911 / 669 863

ornament6

Tu si môžete stiahnuť žiadosť na odber stravy

.button-5d5a630518879 { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-5d5a630518879 { background-color:#dc994a; } .mk-button.button-5d5a630518879.flat-dimension:hover { background-color:#0f1726 !important; }
.full-width-5d5a630513fb7 { min-height:100px; padding:30px 0 0px; margin-bottom:0px; background-color:#f3f1e9; } #background-layer--5d5a630513fb7 { background-position:center top; background-repeat:repeat; ; } .mk-main-wrapper { display: none; } #theme-page { padding-top:0; } .full-width-5d5a630513fb7 .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-5d5a630513fb7 .mk-blog-view-all { background-color: #f3f1e9 !important; }

Napíšte hľadaný výraz a stlačte Enter